post image

Trzpień do zawiasu prostokątnego do ościeżnicy MDF, PAŹDZIERZ, DREWNIANEJ dla drzwi szklanych

Trzpień zawiasu średnicy 10mm dla tradycyjnego standardowego prostokątnego zawiasu. Przeznaczony dla ościeżnic np. MDF, PAŹDZIEŻ lub DREWNIANYCH. Pasuje do wszystkich ościeżnic ...

post image

Ościeżnica regulowana PAŹDZIERZ dla drzwi szklanych

Ościeżnica regulowana dla drzwi szklanych wykonana z materiału tzw. PAŹDZIEŻ-u. Materiał użyty do produkcji tej ościeżnicy jest wykonany z sprasowanych wiórów pod dużym ...

post image

Ościeżnica stała DREWNIANA dla drzwi szklanych

Ościeżnica stała dla drzwi szklanych wykonana z DREWNA. Ten rodzaj materiału użytego do produkcji jest twardy i trwały w porównaniu do tradycyjnego materiału PAŹDZIEŻ oraz ...

post image

Trzpień do zawiasu kwadratowego do ościeżnicy MDF dla drzwi szklanych

Trzpień zawiasu dla zawiasu kwadratowego. Przeznaczony dla ościeżnic np. MDF, PAŹDZIEŻ lub DREWNIANYCH. Pasuje do wszystkich ościeżnic regulowanych jak również ...

post image

Ościeżnica stała metalowa mała dla drzwi szklanych

Ościeżnica stała dla drzwi szklanych wykonana z STALI. Stal użyta do wykonania tej ościeżnicy jest najpierw ocynkowana natomiast malowana podkładek oraz na jeden z czterech ...

post image

Zaczep do futryny

Zaczep dla ościeżnicy do drzwi szklanych może być montowany w każdej ościeżnicy stałej lub regulowanej wykonanej z np. DREWNA, PAŹDZIEŻ-u czy ...

post image

Ościeżnica regulowana MDF dla drzwi szklanych

Ościeżnica regulowana dla drzwi szklanych wykonana z materiału tzw. MDF-u. Materiał użyty do produkcji tej ościeżnicy jest wykonany z sprasowanego pyłu drzewnego. Futryna ...